• 0575 639278
  • 0575 639278

ASTENOSPERMIA

Ridotta motilità degli spermatozoi.